video

Radio Goal 22/5/19

https://youtu.be/wPCfjqxyKCw https://youtu.be/k39tAORWdfw https://youtu.be/t5ddRr6Ykpo
video

Un Calcio alla Radio – Umberto Chiariello 22/5/19

https://youtu.be/WWXpAG5rl80 https://youtu.be/sI55m6YMvUE
video

Fedele Contro Tutti 22/5/19

https://youtu.be/x2yQAbKlCQU
video

Marte Sport Live 22/5/19

https://youtu.be/t5d3AbjmU34
video

L’inFedele 21/5/19

https://youtu.be/AL4ufDrvSTw https://youtu.be/deRlnk-_2bg
video

Extra Time Zona Napoli 21/5/19

https://youtu.be/oNqWOtcDZWg
video

Super Sport 21 21/5/19

https://youtu.be/6jAGBJ-Sp1A
video

Linea Calcio 21/5/19

https://youtu.be/h2VYzpYmuPo https://youtu.be/-nhGgth5nZo
video

Radio Goal 21/5/19

https://youtu.be/pDhnSs3shTc https://youtu.be/4IK9ASB2TtI https://youtu.be/2qMJvUhg0AU